Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Anitjkovpalatset

Brev skrivna i Anitjkovpalatset i kronologisk ordning

Brev som nämner Anitjkovpalatset i kronologisk ordning

Petersburg d. 26 febr. 1882 26 februari 1882
Kejsarinnan har bedt mig beställa ram, lemnande åt min smak detaljerna. Grefve Worontzoff har redan gifvit order om penningarne och i morgon skall jag gå till kansliet i Anitsckoff palatset för att se om jag kan lyfta dem.
Söndag d. 4 februari 1883. 4 februari 1883
I morgon skickar jag af Under björkarne direkt till Kejsarinnan Lilys och fru Miatleffs porträtt måste skickas skildt, ty lådan adresseras till Anitshoffpalatset.
Petersburg Onsdag 20 febr 95 20 februari 1895
Anitschkoffpalatset är mycket stort och vackert men icke ditåt så stilfullt som t.ex Amalienborg. I många salar voro hvita Louis XVI möbler med gobelinsöfverdrag. Hvad som alltid gör ett ståtligt intryck vid ryska hofvet är tcherkesserna och lifkosackerna som stå vid dörrarne.