Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Place de Grève

Brev skrivna i Place de Grève i kronologisk ordning

Brev som nämner Place de Grève i kronologisk ordning

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Utkomna på place de la Grève stod jag helt förbluffad öfver den magnifika anblick hôtel de Ville erbjöd. Byggnaden är nu fullkomligt återstäld i sitt första skick, den rikaste herrligaste renaissance – alltsammans upplyst på det mest magiska sätt med elektriskt ljus, gas, färgade lyktor som också voro hållna i stil. Vattenkonster på hvilka kastades färgadt sken, spelade. Republikanska gardet till häst höll vakt i sina magnifika uniformer, och hela platsen böljade af en menniskomassa som ansågs gå till 150 à 200 tusen – alla skreko oupphörligt "vive la Republique och municipalrådet svarade uppifrån första våningen med samma rop.