Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Savojen

Brev skrivna i Savojen i kronologisk ordning

Brev som nämner Savojen i kronologisk ordning

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Pastell-Porträttet af "Generalkonsulinde" Holmblad är nu temmeligen färdigt. Det har ej tagit 14 dagar. och de sjefva äro mycket förtjusta – Krohn tycker att ställning och färg är bra, men att likheten lemna, åtskilligt öfrigt att önska – nå ja – är det olikt så är det "en beau" och det är just det de vilja ha. Hon är 35 år, lång med stor krokig näsa något drottninglikt stelt i hållning och – blond. Skulle jag haft litet mera tid på mig, så skulle det nog har blifvit bättre. Hon måste emellertid nu resa – om torsdag – till Aix i Savoyen för att der undergå en badkur.
Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
Så är jag nu här igen i detta varma, men icke outhärdliga Paris – visserligen ledsen öfver att icke på länge ännu få råka Er och se Haiko, men glad i medvetandet att jag uppfyller min pligt – ty det är än då min pligt, när allt går omkring, att nu göra detta porträtt. Då jag i går morgse, strax efter ankomsten gick till Insitut Pasteur, såg jag hur förfärligt upptagen och ihjälfrågad Roux var, och fick då klart för mig, att en annan gång i detta fall vore en större skälm än annars. Han såg mycket eländig ut, den goda Roux lungsigtig är han förut och med allt detta (han står ensam för Institut Pasteur nu, ty Metschnikoff är bortrest till Savoyen) öfver anstränger han sig bestämdt. Han står modell denna vecka (med undantag af fredagen) och hela nästa från 8 till 10 – då är det ännu icke så varmt och om jag också får stiga upp tidigt (kl. 6) om morgnarna. Vallgrens, som bo nära Institut Pasteur ha varit mycket vänliga och hade mig komma och äta hos dem, dela Villes atelier o.s.v. – jag var der redan i går.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Om jag bara finge sofva i Braunschweig – Vädret och sömnlöshet har varit de enda molnen på denna resas himmel. Ännu äro vi ej på det klara med resplanen men vi äro troligen i Paris i början af nästa vecka. Zorns ville näml. från Basel fara till Aix les Bains i Savoyen för att träffa Ossbahr der.