Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Panama

Brev skrivna i Panama i kronologisk ordning

Brev som nämner Panama i kronologisk ordning

Paris, måndag 20 mars 93 20 mars 1893
Sofie Perrot har jag träffat – hon är sig lik munter i alla lifvets skiften I allmänhet frapperas man här af menniskornas hurtighet – le courage – detta vackra oöfversättliga ord – mod, lefnadslust, flit, ihärdighet – när man kommer från Germaniska länder. Panama har visserligen nedstämt Parisare, men man talar ändå mycket mindre derom än man tror utomlands.
Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
"Es sind nicht die alten Franzosen mehr Auch tragen Sie andere Hosen" låter Heine Vater Rhein säga. Hvart har den franska enkelheten, stilen, smaken tagit vägen? Det är ändå herrligt med bildande konst, den kan ej ljuga. Och allt detta här talar ändå om Panama och Dreyfussaken och pengar och aktier och jobberi så tydligt att inga granna fraser någonsin kunna öfverskyla dekadensen. Då står vår lilla, mycket lilla finska kyrka der, med ädelhet i hvarje linje, med stil i hvarje detalj och talar om ett fattigt folk som lidit och sjungit sig fram till denna enkla skönhet som man sakna öfverallt annorstädes i denna karnavalsorgie.