Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Genèvesjön

Brev skrivna i Genèvesjön i kronologisk ordning

Brev som nämner Genèvesjön i kronologisk ordning

Paris 24 maj 1895 24 maj 1895
Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schwietz. De äro tills vidare, tills det blir varmare, i Montreaux (Territet) men draga sedan uppåt bergen. Der är billigare än här och pojken lär vara alldeles förtjust i friheten, de vilda blommorna och sjön och Chillon. Hon har skickat mig ett kostligt porträtt af Maitre d'hôtel (Oberkellnern) i det hôtel de bebo.
Paris 30 Juni 95 30 juni 1895
Jag packar in mina saker så att fall något skulle inträffa jag kan få dem skickade efter far annars i morgon afton till Glion, Hôtel Victoria, ofvanför Montreux och sträcker ut mig der på berget med utsigt öfver Genfersjön i 5 dagar. Det kan nog behöfvas litet hvila på allt detta. Gud låte mig göra klokt.
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Jag hade gått och räknat miste så att jag trodde det var den 5 Juli i går – Alla mina Runebergska citaten voro derför umsonst – i dag, då det verkligen blef den 5te Juli, har det duggregnat och lac Leman har alls ej velat slå sitt samma öga opp.
Här vid Lac Leman har jag mycket mindre tänkt på Byron, Mme Staël, Jean Jacques Lamartine m.fl. än på Rosa Kræmer. Mina tidigaste barndomsintryck från (eller om) Genfersjön äro från hennes bref från Clarens och Vevey med Düsterloh och flickan Skjernstedt, sköld eller eld, som sade om en ödla: mais ça juque, ça! Minnesvärda ord som för evigt graverat sig i mitt minne.