Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bern

Brev skrivna i Bern i kronologisk ordning

Brev som nämner Bern i kronologisk ordning

Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Nu är det slut med sötebrödsdagarne här, fyra sötebrödsdagar, efter hvilka vi i morgon bryta upp, följas åt allesamman till Bern eller Basel, och skiljas der – Ellan och Kiki med Sanny fara raka vägen till Köpenhamn, Hangö, och jag återvänder till Paris.
Min olyckliga tveksamhet gör att jag ännu ej vet om jag följer familjen till Bern eller Basel – på ett dera stället hade jag tänkt stanna 12 timmar med dem för att sedan fortsätta min ensliga stig till Paris.
Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
Dagen förut hade vi varit i Bern. Det var då en lustig stad – icke större till utsträckningen än Gammelstaden i Borgå, men alla hus med snirklar och statyer (målade) arkader, utsprång, torn och tinnar, mest från 1500 talet. Alla husen äro hvita med röda tak, gröna luckor och små röda dynor i fönsterna. Alla de många fontänerna, björnarne, statyerna urverken med gubbar och björnar som gå ut och in, tiden som vänder på hufvudet och björnarne som nicka, det var något för Kicki, må Mamma tro – och för oss också. Jag hade också intrycket af att vara i en leksaksbod, och i en mycket intressant sådan. – Men hvad Kiki med allt sitt historiska vetande är för en kläpp ändå! Der fans en brunn i "Kindlifresser brunnen" föreställande en ogre som äter små barn och ser grym ut. Detta gjorde ett djupt och förskräckligt intryck på Kickuli som inte var rigtigt säker då hvarje gång han passerade förbi den. Hvad som roade honom otroligt var björngropen – (staden Bern underhåller sedan 500 (femhundra)år en björngrop med en massa stora och små björnar, stadens vapen – för resten ser man björnar och bernervapnet på så godt som alla hus). –
Och Bern ligger så vackert! på en hög kulle bygger staden sig upp öfver floden här – de besynnerligaste gamla qvarnar nere – så hus på hus lodrätt uppåt, så tesser med träd, så staden med torn och tinnar och i bakgrunden Berner Oberland med en massa snöbetäckta toppar. Floden är ljusgrön och genomskinlig, grönskan är djupgrön, himlen blå alperna hvita och staden skimrar i alla regnbågens färger – rigtigt som en leksaksbod. Man kan ej fatta att allt detta är sannt, verkligt, för fullvuxna – utan väntar att se prislappar (2,50 eller 1,75) hängda på kyrktornen och de små nätta husen, så prydliga, med röda tak och gröna luckor. Jag var rigtigt glad att jag fick se detta.
Hvad som var förargligt i Schweitz under de två sista dagarne, det var Bundesskjutningen, le tir fédéral, som väckte oss om nätterna – En massa sluskar med bössa, fanor och klingande spel drogo genom gatorna i Bern och Basel, ända till 3 på natten, skrålande och trummande.fanbärarne voro fasliga – hattar à la Gustaf Adolf, bantler och rutiga byxor till 12,50 paret –