Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Caux sur Montreux

Brev skrivna i Caux sur Montreux i kronologisk ordning

Brev som nämner Caux sur Montreux i kronologisk ordning

Paris måndag 10 juni 95 10 juni 1895
– Ellan och pojken ha det bra i Schweitz de äro nu i Caux sur Montreux. jag vet ej huru högt öfver hafvet.
Paris Lördag 15 juni 1895 15 juni 1895
Ellan och pojken ha det bra men kallt och fuktigt deruppe i Caux (sur Montreux). Måtte nu denna i grundliga bergskur bekomma pojkens öron bra annars vore det verkligen bra litet uppmuntrande.
Midsommaraftonen kl. 6, skrifvet på Cerclen 1895 24 juni 1895
– Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schweitz – de äro nu nedstigna ifrån Caux till Glion, öfvanför Montreux. För att icke strax byta ut höglandsluften mot vanlig hvilket lär vara illa.