Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Boston

Brev skrivna i Boston i kronologisk ordning

Brev som nämner Boston i kronologisk ordning

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29 oktober 1873
Senaste vinter fanns flera amerikaner på konstakademien än för närvarande; Monsieur Francis Davis Millet från Boston vann pris vid konstakademiens concours [tävling].