Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Herat

Brev skrivna i Herat i kronologisk ordning

Brev som nämner Herat i kronologisk ordning

Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
"Ack måtte de nu låta bli att ställa till krig – De begynner ju krångla igen. De båda ländernas värdighet kan tänka! – den är icke värd hundratusental menniskolif. Vore det bara fähundarne som skulle stryka med säger jag ingenting om det, men hyggligt folk, som ofta ha ingen längtan att dö för Herat [i Afghanistan] och Pendjab.".