Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Fyn

Brev skrivna i Fyn i kronologisk ordning

Brev som nämner Fyn i kronologisk ordning

Paris den 20 februari 83. 20 februari 1883
I går var här äfven en grefve Moltke, bror till danska ministern, en lustigkurre, som har varit svensk, dansk och fransk officer och som nu reser verlden omkring, stannar en tid af årat på Fyen och i Skåne på sina egendomar och sedan tillbringar resten i Paris, Florens och Wien.
Paris 18 juni 85 18 juni 1885
Kaufmanns ska vara på en stor herrgård på Fyn under sommaren, det kommer att stärka dem.
Bregentved 11 aug 93 11 augusti 1893
Just nu har jag fått en mycket vänlig inbjudning till Glorup på Fyen, till Moltke Hvitfeldts. Pasteur resa dit på en vecka och grefvinnan vill att jag ändtligennu skall infria mitt gamla löfte att komma dit. Emellertid kan jag ej nu, då hvar minut är på förhand disponerad.
Köpenhamn torsdag 25 okt 1900 25 oktober 1900
I morgon resa vi kl. 9 f.m. Krohn och jag öfver Fyen och Jylland, (ty Krohn är rädd för sjösjuka som för pesten till Hamburg – blifva der öfver natten och fortsätta följande dag till Köln, der Krohn blir några dagar för att träffa sina museidirektörer, under det att jag fortsätter till Paris.