Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Faubourg Saint Germain

Brev skrivna i Faubourg Saint Germain i kronologisk ordning

Brev som nämner Faubourg Saint Germain i kronologisk ordning

Paris d. 17 febr 84. 17 februari 1884
Hon är rent galen med sitt spring på alla faubourg St Germains baler – han lider och samtycker.
Måndag d. 10 mars 1884 10 mars 1884
I går afton var jag på spanska ambassaden. Mycket stort och grannt. Sjelfva hôtellet är gammalt, i faubourg St. Germain, icke särdeles luxuöst men der finnas goda kopior af Tizian Velasquez o.a. allt spanska kungar. jag kände rätt mycket folk der. Först de svenske ryska o danska diptomaterna, så en massa ungherrar från corps diplomatique, så en massa spanjorer, hvaribland alla de målare som voro der: Madrazo, Ochoa, Egusquiza, Mellida, Arcos m.fl. – Gayarre sjöng. Jag förstår mig nu icke på deras extas. – Alla ministrar voro der. Ett ögonblick stod jag alldeles bakom en lustig trio: Jules Ferry, påfliga nuntien, Mgr di Rende och tyske ambassadören, furst Hohenlohe. – De talte mycket gladt om likgiltiga saker som de bäste vänner. När man tänker på att de i politiken vilja äta upp hvarandra.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Greve Hoyos, som är österrikiska ministern, är Munkaczys vän och på det sättet har Munkaczy kontakt med en stor del av Faubourg Saint Germain [traditionellt säte för franska artistokratin].
Paris d. 27 mars 1887. 27 mars 1887
"Parisersocieteten eller rättare sagdt alla societeter i Paris" hade infunnit sig på mottagningen; de ville visa sin tacksamhet mot Rysslands hållning i den nyligen timade krigsfrågan [konflikt med Storbritannien]; alla republikens höga tjänstemän och hela Faubourg St. Germain [de rojalistiska aristokraterna vars residens ofta fanns i denna fashionabla stadsdel] var där; de kommer inte överens, men var i alla fall samlade under samma tak.
Paris 20 Juni 1900 20 juni 1900
På måndagen en stor fest hos ministre des travaux publics. – Ellan strejkade af trötthet – jag var der med båda herrarne Krohn theater i trädgården (ministeriet inrymdt i att herrligt gammalt palats i fg St Germain) med Javanesiska danserskor – direktoirbalett och theater Som jag ej hade någon chapeauclaque och min gamla storm var i vestiairen Jag jag med förundran uppå, fast långt ifrån från ett af danssalongens fönster.