Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Beaulieu-sur-Mer

Brev skrivna i Beaulieu-sur-Mer i kronologisk ordning

Brev som nämner Beaulieu-sur-Mer i kronologisk ordning

Nizza d 11 mars 86 11 mars 1886
Har åkt en tur i vagn med Chambure till Mentone; vackert, Kaufmann hade rätt om landskapet; Edelfelt och Chambure besökte ett ställe som heter Beaulieu, har inte sett något så vackert ens på Chatelet-teatern.
I Mentone fanns för många engelska "Family hotels"; Edelfelt och Chambure kommer inte att slå sig ned där, utan funderar på Beaulieu eller Villefranche; Chambure är rädd att kvällarna blir tråkiga där.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21 mars 1886
De har gjort utfärd till Beaulieu; Edelfelt har målat en studie där; det är omöjligt att måla annat än landskap eftersom folket inte är intressant .
Fredag 13. 1 januari 1891
Strax efter upptäckten fick jag ett telegram från Muenier som bjöd mig på frukost med Dagnans till Ville-franche – Jag gick dit och ångrade då de många irrfärderna innan jag hittade den anspråkslösa villa der Muenier slagit ned sina bopålar, ty något vackrare än Villefranche och halfön St Jean, ungefär 3 verst lång kan jag ej tänka mig – En hög landtunga med väldiga pinier, oliver citonträd och stränder som stupa lodrätt ned i hafvet. Nedanför krigshamnen med en örlogseskader, bekante Beaulieu, Monaco och Menton med de höga gå och snöbetäckta bergen.
Ospedaletti 10 mars 10 mars 1891
Om en vecka fara vi först till Beaulieu så till Cannes (på 2 dagar) och så till Valescure – förmodligen, ty i sjelfva Cannes sjelf vill jag ej vara, der blir det för mycket verldslif fruktar jag.
Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
Vi hade tänkt resa om tisdag till Beaulieu och oläsligt till Cannes och Valescure – men om vädret blir så här ruskigt fortfarande och om Ellan och pojken ej äro rigtigt raska, så kommer det naturligtvis ej i fråga. –