Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Longchamps

Brev skrivna i Longchamps i kronologisk ordning

Brev som nämner Longchamps i kronologisk ordning

Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14 juni 1875
Edelfelt såg den storartade militärrevyn på Longchamp med doktor Herman Frithiof Antell; 60 000 man av alla vapen var där, likaså president Patrice de Mac Mahon; Edelfelt fäste sig särskilt vid hussarerna, chasseurs [jägare] d’Afrique och artilleriets mitraljöser [snabbeldsskyttar]; efter paraden gick de som de flesta andra till St Cloud och överraskades av ett åskregn; efter att de lyckats få middag på ett litet värdshus åkte de med ångbåt tillbaka till Paris.
Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
Edelfelt var inte på den stora revyn, men stod vid l'Arc de Triomphe då människoströmmen kom därifrån; 19 000 vagnar kom från Longchamps den dagen; toaletterna var makalösa och han och Gunnar Berndtson stod bara och ryckte varandra i armen och förundrade sig; fruntimren i Paris är ibland allesammans fula, ibland alla söta, men vanligtvis alltid välklädda; de engelska fruntimrens hattar skiljer sig från de franska och har mycket "cachet" [prägel] och passar väl på deras fina profiler och guldgula hår.
Paris d. 30/11 1879 30 november 1879
Den 11 december ges i Hippodromen en stor fest för översvämningsoffren i Murcia; Edelfelt skall gå dit med Monsieur Lucien Marc för att göra en provteckning.
Paris d 9 Dec. 1879 9 december 1879
På torsdag är festen på Hippodromen för översvämningsoffren i Murcia; festen har förlorat sympati hos publiken sedan det finns flera tiotusentals fattiga och frysande i Paris; man har samlat 1 miljon för de fattiga i Paris, samt tänker ordna ett lotteri för samma ändamål på Murciafesten.
Paris d. 15 dec 1879 15 december 1879
Edelfelts enda utfärd har varit till Hippodromen då dekorationerna för Murciafesten förevisades; själva festen är uppskjuten till den 18 december; Monsieur Lucien Marc gav honom inträderskort till den förberedande uppvisningen; Edelfelt tror inte festen blir lyckad på grund av att platsen har något barackartat över sig, värmen är ojämnt fördelad och Murcia inte längre intresserar någon; det sista har man försökt avhjälpa med att samtidigt inrätta ett lotteri på 4 miljoner francs för de fattiga i Paris; La Société du commerce [~handelskammaren] har gått i förskott med 1 miljon francs.
På generalrepetitionen i Hippodromen var alla världens spanjorer, börjandes med Isabella av Bourbon och Marquis de Molins, ministern; där kommer att vara en spansk estudiantina [studentorkester], toreadorer (myndigheterna har förbjudit tjurfäktning men procession av torreadorer kommer att uppträda) och gitanos [zigenare] som uppträder.
d. 23 maj 84 23 maj 1884
Den 7 o. 8 juni, jour du grand prix, blir här en stor "fête de la presse". ute vid Longchamps. Tidningen les Victimes du Devoir kommer då ut, och som jag varit bland de 10 artister som bidragit, får jag väl vara med förän början till slut.
London d. 30 maj 84. 30 maj 1884
En hiskelig menniskomassa – men alldeles olik den i Paris – mest herrar här, men icke gentlemen. Det hela var mycket mindre vackert än Longchamps i Paris. Hit hade man kommit för att slå vad om tusental, supa eller stjäla. Bookmakers (de der vad-hållar agenterna) skreko som galningar, man trodde sig vara på Börsen. Pundstyckena flögo, hundra och tusentals pund stoppades lösa i byx-fickorna – det var som på den värsta spelbank på jorden. Och detta från de högsta till de lägsta. Damerna som sutto upp på mail-coaches voro naturligtvis neddammade af den långa färden, och sågo derföre ej så vår-granna ut som i Paris. Dammet, de usla trånga tälten, folkets förlustelser, allt dammigt, smutsigt, de afspända hästarne, pale-ale, brandy och champagne som flöt i strömmar, allt detta gaf åt det hela ett visst tycke af zigenarläger. Och en sådan pöbel – aldrig, aldrig i mitt lif har jag kunnat tänka mig ett sådant pack. fulla, smutsiga råa, ohyggliga. Tag våra värsta hamnbusar från Mellins hörn och tänk dem i tiotusental, lägg dertill de mest förnedrade qvinnor och käringar i gamla herrskapshattar, söndriga spetsshalar och trasiga handskar – alla halffulla, rödnästa! Se efter i Tom och Jerry, de populära scenerna – så ser det ut.
Högt spelades och pengar kostade det dem som voro med – icke oss – ty vi spelade ej. Jag är mycket glad att ha sett detta – det såg mera storartadt ut än vid Longchamps mera allvarligt, man visste att det gälde miljoner – men icke ditåt så gladt, så öppet solskensvarmt, så festligt och så vackert för ögat.
Paris d. 6 juni 86 6 juni 1886
I dag är det le grand prix de Paris på Longchamps i regn; Konni Zilliacus är där.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2 augusti 1891
Senaste söndag gick jag och spatserade hela eftermiddagen med Enckell – vi gingo ned genom Neuilly förbi Bagatelle och Longchamp till Prassy – det var en dugtig tur. Vädret var så gudomligt strålande och Boulognerskogen stå festlig, så full af folk och barn att jag fick ett intryck af den oförgätliga maj 1889. Jag tänkte skrifva ett långt och muntert bref till Bertha den qvällen,
Paris 22 maj 1892 söndag kl. 5 em. 22 maj 1892
Sedan tillbragte vi aftonen på Hippodromen Stallen med de tusentals blänkande betslen och sadlarna voro någonting för Lily må ni tro. "Soutenez la si eller s'evanonit de plaisir" sade fru Etter. De skulle resa i afton, men deras plan måtte ha blifvit förändrad efter de voro utgångna nu på e.m. jag skall emellertid ännu en gång gå dit.