Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gustav Adolfs torg

Brev skrivna i Gustav Adolfs torg i kronologisk ordning

Brev som nämner Gustav Adolfs torg i kronologisk ordning

Fragment 1 januari 1872
Då de mest oroande telegrammen kom till Stockholm ska hela Gustav Adolfs torg ha varit fullt av folk; Edelfelt anser att det var bra att kungen hunnit komma på svensk mark innan han dog, "så att ej äppeltyskarna [tidigare folklig benämning på i synnerhet personer från Pommern, senare nedsättande beteckning på tysk] behöfde hafva något att göra med honom".
Paris d. 9 februari 87 9 februari 1887
Edelfelt har köpt två för hand kolorerade gravyrer av Martin hos en gravyrhandlare; den ena föreställer Gustaf Adolfs torg 1780, den andra Stockholm från Mälaren; "ypperliga tidsdräkter", på den förra syns kungen [Gustav III] i vagn med livhusarer och löpare; Edelfelt lyckades pruta från 150 franc till 80 franc för båda; "si c'était français cela aurait une grande valeur, sa juden" [om det var ett franskt motiv skulle de akvarellerade gravyrerna vara värda mycket]; det är tidsdokument som Edelfelt har nytta av för teckningar och målningar med den gustavianska tiden som motiv; Berta Edelfelt får införliva dem med sina gustavianska samlingar i sommar.