Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Franche-Comté

Brev skrivna i Franche-Comté i kronologisk ordning

Brev som nämner Franche-Comté i kronologisk ordning

Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 9 augusti 1875
Det har regnat mycket i sommar; i Schweiz och i södern och Franche-Comté ska det vara förfäligt och man fruktar att Rhône ska svämma över; Edelfelt träffade en amerikan, William Baird, som rest till Schweiz för att måla, men han kunde inte sticka ut näsan på fem dagar och återvände därför till Paris.
Paris d 5 december 79 5 december 1879
Edelfelt skall vika in hos Pascal Dagnan som är nygift; frun kommer från Franche Comté och lär vara mycket söt.
Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
Mme D. har suttit modell för hufvudfiguren i hans tafla, bruden. – Det är en sed i Franche Comté att den äldsta i familjen, farfadren t.ex. strax innan tåget går till kyrkan, tar ett ljus, och gör korstecknet på det knäböjande brudfolkets panna. Denna sed, som afbryter bröllopståget, och som försiggår under dödstystnad, har Dagnan återgifvit så, som endast en mästare kan göra. Salen, hvitmenad prydd med blommor, dukade bord, unga flickor och bönder i högtidsdrägt se nyfiket på scenen. – Brudparet andäktigt – uttrycken, skilda hos honom och henne alldeles utmärkta, så farfadren, som i sin urmodiga frack får något storartadt genom ögonblickets högtidlighet och farmor som tåras – nej – jag kan ej i ord beskrifva det som bör ses. Gérôme hade sagt att han gjorde rätt i att ännu en sommar arbeta på taflan för att sålunda frambringa något rigtigt helgjutet. – Solen kommer in från tre sidor genom de hvita gardinerna det hela så ljust, soligt och gladt som hans förra tafla var mörk. En sådan talent!
Paris d. 19 mars 87 19 mars 1887
Familjen Grosjean hör till den "genomhederliga", förmögna, protestantiska, liberala jordägarklassen i regionen Franche-Comté, som är frisk, patriotisk och förhoppningsfull.