Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Ledoyen

Brev skrivna i Ledoyen i kronologisk ordning

Brev som nämner Ledoyen i kronologisk ordning

1sta Maj 77. 1 maj 1877
De åt en storartad frukost hos Doyen; Edelfelt satt med Runebergs och Börjesons; vid bordet intill satt "gubben" Ernest Meissonier med familj.
Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Carl Mannerheim har varit i staden och tre gånger bjudit Edelfelt på middag; Alexandra Edelfelt må tro att det var fina middagar, på tre av Paris finaste och dyraste restauranger, hos Bignon, le Doyen och Champeaux; den första kvällen bjöd han Edelfelt och Adolf von Becker även på teater, de såg den tokroliga, men ytterst vågade, Bébé; Mannerheim ansåg att de som bodde där inte skulle ha några depenser [utgifter] för dem som kom för några dagar, vilket Edelfelt tyckte var rätt.
Då Carl Mannerheim och Edelfelt åt middag hos leDoyen var Monseiur Sanceau med; Sanceau bjöd Edelfelt till Meudon på söndag.
Paris d 25 maj 1878 25 maj 1878
Edelfelt skulle äta frukost med Gunnar Berndtson, Henri Dutschold, Rafael de Ochoa och andra av Jean-Léon Gérômes elever, men hittade dem inte; han åt i stället med Carl Mannerheim och Berndt Lindholm hos Ledoyen; sedan anslöt sig Runebergs och Börjesons till deras bord.
Paris d. 1sta maj 1882 1 maj 1882
Frukosten hos Ledoyen var lifvad. Bastien kastade bort sin vanliga otrefliga pose, och kom rigtigt hjertligt och sade: tu sais, tu marches bien, toi, et c'est beaucoup plus complet que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Paris d. 27 april 1887 27 april 1887
Det är vernisagedag på lördag; Edelfelt är utled på skandinaverna på restaurang Ledoyen; han har i stället bjudit Ellan och Julia de la Chapelle och Chambure på frukost i ateljén; sedan går de på utställningen tillsammans.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Edelfelt har träffat Berndtson med damer på restaurang Ledoyen; de hade inte varit på Salongen och var perplexa över allt tal om måleri som hördes från alla bord.
Salongen och Ledoyen har aldrig varit så fulla av folk som nu; planen utanför Ledoyen är överbyggd med tält och det finns många hundra bord under det; 22 000 personer har kommit till Salongen mellan klockan nio och ett.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2 augusti 1891
I går dinerade jag med Granchers och hennes nièce en utmärkt söt ung flicka oläsligt hos Ledoyen. Grancher har nyss slutat tuberkulos kongressen – Jag frågade honom om allt möjligt och konversationen blef derigenom mycket medicinsk pessimistisk, till damernas stora grämelse. –
Paris 2 maj 1895 2 maj 1895
I förrgår var jag hela dagen på champselysees vernissage – bjuden både för och eftermiddag – det var så egendomligt gammalt och vant med frukosten hos Ledoyen och så många gamla bekanta. På aftonen åto vi med Kröyer, och med honom var jag igen i går på Champ de Mars hela dagen. Jag har sett de båda utställningarna temmeligen grundligt nu.
Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Frukosten i går var stel och mondain sade man – ingenting af entusiasmen hos Ledoyen förr i verlden.
Paris 17 maj 1900 17 maj 1900
I går voro vi af Runebergs bjudna på en slags större gala – och försoningsmiddag hos Ledoyen med Sanmarks Arthur Frenckells, norska fru Kristoffersen med dotter (hon sjelf född Juhlin-Damfelt) och jag beslöt att vara så älskvärd som möjligt, för att utplåna alla små minnen af missförstånd med Sanmark. Jag lyckades också förträffligt, och vi stodo efter middagen och klappades helt fryntligt. Fru La Runeberg är bra döf ändå; många af mina med stor ansträngning åstadkomna, vackra, hvita, qvickheter gingo totalt förlorade för henne. Jag förde näml. värdinnan till bordet.
Paris 21 april 1901 kl. 11 ½ på aftonen. 21 april 1901
I dag bjöd jag fr. Ackté och fr. Ingman som bor hos henne på frukost hos Ledoyen – Vid samma bord sutto Vallgrens, Spada, Mme Pauline Hugo och Paul Clémenceau med fru. – Stämningen var den bästa. Fr. Ackté har aldrig varit så till sin fördel som i dag. Vid bordet bredvid sutto: min gamla kamrat Claus från Antwerpen (som omfamnade mig inför Acktés porträtt) Thaulow, Rodin, Besnard, Lerolle med fru. Dagnan har sagt mycket vackra saker om mig – "tu as pu travailler un peu tranquillement, et ça se voit" sade han.
Jag satt under frukosten hos Ledoyen och observerade mig sjelf – det var icke ungdomen rus, som förr i verlden, men det var den mogna ålderns tillfredställelse, och den var lika bra om ej bättre än ynglingens tirr tirr bom bom som Morbror Gustaf sade