Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Mariefred

Brev skrivna i Mariefred i kronologisk ordning

Brev som nämner Mariefred i kronologisk ordning

Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred.
Fragment, Forts d. 20. 1 september 1872
Edelfelt får kaffe av slottsknekten halv 7 på morgonen; middagarna äter han i Mariefred, som ligger på samma avstånd som de röda ladorna låg från Kiala; maten är utmärkt god men lika dyr som i Stockholm.
Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
På söndagen var Edelfelt bjuden till Fredrik Ekenstjerna; annars äter han middag och kväll i Mariefred, där han fått sällskap av en skollärare och en gammal kamrer.
Följande dag är det marknad i Mariefred; förberedelserna följer samma mönster "comme chez nous" [som hemma].
Edelfelt måste sluta brevet då kvällsvard i Mariefred väntar; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Leonard Serlachius, Lulle (Julian) Serlachius, Mille (Emil) Cedercreutz och Axel Antell.