Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Lombardiet

Brev skrivna i Lombardiet i kronologisk ordning

Brev som nämner Lombardiet i kronologisk ordning

Florens d. 19 Juni 1876. Fortsatt i München den 22 Juni. 19 juni 1876
Verona är för färskt i minnet för att Edelfelt skall kunna tala helt opartiskt om det; skillnaden mellan den härliga lombardiska staden och äppeltyskarna här [München] gör att han gör den senare orätt; i Verona påmindes han vid varje steg om medeltiden, om Romeo och Julia, och om de lombardiska städernas prakt i forna dagar; allt vad Edelfelt skriver med den otäcka pennan och bläcket blir bara en karikatyr av hans tankar och känslor, Alexandra Edelfelt måste påminna honom i sommar om att berätta mera om Verona.
Genua, hôtel du Parc, via Ugo Foscolo tisdag 26 jan. 91 26 januari 1891
– Jag har fåfängt sökt efter fotografier af alperna i snö, för ett skicka till er. – Kanske får jag ändå några i Paris – det kan ej beskrifvas hur storartadt, hemskt, besynnerligt det var, och jag är rädd att fotografierna ej heller ge intrycket tillräckligt stort. Resan från Luzern till Milano kostar 25 frcs i andra klass – och "on en a pour son argent" det försäkrar jag. – Medens upphör bergen och den lombardiska slätten börjar snö, snö och is – och klockan 7 på aftonen voro vi i Milano, stort, tråkigt kallt och snöklädt.
I Pinakoteket såg jag många utmärkta taflor – en af Gentele Belini som slog an på mig mycket. Rafaels berömda Sporatizio lemnade mig kall – som de flesta oljetaftor af R. Sanzio. – freskerna äro miljoner gånger bättre. Roligt att se Luinis fresker, porträtter af några för mig alldeles obekanta målare sådana som Andrea de Milano och några andra – det var mycket att se. Isynnerhet behagade mig några lombardiska saker i ett privat Galleri Poldo-Pezzoli.