Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Lundagård

Brev skrivna i Lundagård i kronologisk ordning

Brev som nämner Lundagård i kronologisk ordning

Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Från Köpenhamn hade doktor Eljert Mobeck fortsatt till Jönköping, Edelfelt stannade i Lund för att besöka parken Lundagård och domkyrkan, medan hovintendent Johan Killander ännu stannade ett par dagar i den danska huvudstaden; Edelfelt träffade en tysk "æsthetiker", nomine pastor Dollberg från Mecklenburg; domkyrkan höll på att restaureras efter Helgo Zettervalls modell.
Den gamla Lundastaden var "egendomlig" med sina hus från danska tiden, krokiga gator, Lundagård, domkyrkan och de oändliga flacka fälten runtomkring.