Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café Ortelius

Brev skrivna i Café Ortelius i kronologisk ordning

Brev som nämner Café Ortelius i kronologisk ordning

Antwerpen d. 2 Oktober 73. 2 oktober 1873
På morgonen sökte Edelfelt Monsieur Emil Otto Grundmann, men fann honom inte på Café Ortelius vid gatan Rempart de tailleurs de pierres; däremot kom han i samspråk med "den väldiga matronan som eger Café Ortelius", som kunde även svenska.