Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café Royal

Brev skrivna i Café Royal i kronologisk ordning

Brev som nämner Café Royal i kronologisk ordning

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
På återvägen vek de in på Café Royal, där de träffade ett 30-tal tyskar som kände Carl Scriber; den beligska friheten tillåter sång och skål på kaféer och tyskarna stämde upp med bl.a. die Wacht am Rhen; Cornet och Edelfelt var de enda främlingarna i "skocken"; en rolig figur, herr Heinrich Fischer höll tal och underhöll sällskapet.