Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Darmstadt

Brev skrivna i Darmstadt i kronologisk ordning

Brev som nämner Darmstadt i kronologisk ordning

Antwerpen d 24. Nov. 73. 24 november 1873
Karel Scriba är ovanligt hygglig och intelligent; denne har en "inbringande" anställning som tecknare och litograf; Scriba är "geistreich" utan att var svulstig, skriver vers utan att vara litterär snobb och är anspråkslösheten själv; denne är alls inte någon preussare (kommer från Darmstadt) och hyser ringa respekt för Otto von Bismarck och Kaiser Wilhelm; först föregående dag fick Edelfelt veta att Scriba varit med i tysk-franska kriget, det är inget denne skryter med.
Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
– Skulle vi af en eller annan orsak dröja har till öfver morgon, så reser jag till Darmstadt för att se på en Holbein som fins der.
d 22 jan. 1891 22 januari 1891
– I går var jag rest till Darmstadt för att se på Storhertigens taflor. Tänk, så ekonomisk är storhertigen, att rummen i slottet, delvis stå oeldade, ehuru de ligger nästan till hans boningsrum. Så och med tafvelgalleriet. Det var en sådan iskällarluft derinne att det var fasligt. Ett bra tråkigt residens, för resten. Der var ett underskönt porträtt af förra kejsarinnan, med hår à la Darmstadt, och då tänkte jag på Mamma, naturligtvis.
Holbeins Madonna är utmärkt – men har som alltid då de stora naturalisterna sammanställa och komponera, finnas svagheter – då deras porträtt äro absolut utan vank. Utmärkt vacker i färgen, kraftig och klar var denna tafla – tusen gånger bättre än den bevisligen falska taflan i Dresden, som går under Holbeins namn.