Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Alger

Brev skrivna i Alger i kronologisk ordning

Brev som nämner Alger i kronologisk ordning

Paris d. 15 Maj 74. 15 maj 1874
I Antwerpen skulle Edelfelt inte ha kunnat tänka sig att låta en vecka gå utan att "göra strå i kors"; så har det emellertid gått nu, i en vecka har han bara sett och sett, och ändå långt ifrån sett allt; han har besöket Salongen, Luxembourg, Louvren med Rafaël och Peter Paul Rubens, expositionen i Corps Legislatif för Elsass-Lothringarna;den sistnämnda utställningen är arrangerad av baron Taylor, till förmån för de Elsassare som tänker flytta till Algier hellre än stannar under Preussen; Frankrikes rikare familjer har bidragit, så Alexandra Edelfelt kan tänka sig att det är imponerande; det finns utställningsobjekt från Nathaniel Rotschilds samlingar; bland porträtten finns alster av Marie Antoinette, Napoleon och Robespierres; där finns också Ernest Meissoniers Napoleons återtåg från Ryssland.
Paris d. 26 Augusti 74. 26 augusti 1874
Peyrot har förslagit att han och Edelfelt om två år gör en resa till Italien och Algeriet; de gör en fotresa från Peyrots hem i Nizza till Turin och Milano, åker tåg till Florens, Rom, Neapel och över Sicilien till Algier, därifrån hans mor kommer; Peyrot talar ofta om kriget.
Paris d. 18 Januari 1880 18 januari 1880
Alfred Koechlin har fått för sig att han ska resa till Alger på några veckor, för att han är utled på kölden; han vill resa om en månad och skyndar därför på med seanserna.
Paris d. 8 februari 1880. 8 februari 1880
Edelfelt har några dagar lov från Alfred Koechlin, som rest till Mulhouse; bröllopet blir den 18 februari och strax efter reser Koechlin till Alger; den 11 februari har Edelfelt nästa seans med honom.
Måndag d. 10 mars 1884 10 mars 1884
Bastian Lepage är i Paris för att om några dagar resa med sin mor till Algier – han är verkligen skral något magfel med svår rheumatism – han är nedstämd, ser dålig ut, men har gjort några småsaker som äro fullständiga mästerverk. Måtte han få lefva.
Påskdagen kl. 12 middag 1 januari 1891
Om vädret nu ändtligen ville stadga sig. Hotellvärdarna och menniskorna här säga att mars månad varit ryslig, ovanligt svår – men Mme Loyseau, som alltid vistas i Italien, Sydfrankrike eller Algier säger att mars alltid är just så här – alltid ytterst farligt för sjukdomar, alltid blåsig och regnig vid dagjemningstiden.
Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
Jag tog genast en vagn och for till la Jolliette, emedan jag ville göra en croquis af en atlantångare (för Figaro Illustré) – "Le Polynesien" skulle just afgå till Australien tack vare mitt rödaoläsligt "slupp" jag ombord och kunde göra croquis'er – Se det var ett stort fartyg – eldarne bara negrer och araber – i österländska drägter, ty inga andra hålla ut med hettan i röda hafvet – på fördäck voro en massa malajer, kineser och papuas Jag fick en så underligt vidsträckt horisont vid allt detta – Fartyget är alldeles gigantiskt och var det största bland de hundradetals ångarne som lågo der – Hvart ögonblick reste en af till Indien, till Constantinopel, till Alger. –