Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Eldslandet

Brev skrivna i Eldslandet i kronologisk ordning

Brev som nämner Eldslandet i kronologisk ordning

Paris d. 1 Oktober 1874. – I mitt nya logis Rue Cassette 23. 1 oktober 1874
Gerle har blivit "en visa" bland Edelfelts bekanta; Peyrot och Bassan har kommit och sett på honom som en "menniska från Eldslandet"; Berndt Lindholm med fru och Adolf von Becker anser att han är ytterst komisk; Filip Forsten och Oscar Kleineh tycker att han är högst originell.