Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre

Brev skrivna i Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre i kronologisk ordning

Paris Söndag morgon kl. 9 d. 18 Okt. 1874 18 oktober 1874
Mille (Emil) Cedercreutz hade då de anlände begett sig till Rue des Carrières 12, där Adolf von Becker nu hade ateljé, och hade fått veta att Edelfelt fanns på École des Beaux Arts; på gården hade Mille träffat Julian Alden Weir som upplyste honom om att Edelfelt gjorde concoursen [tävlingen] och sedan kommit och sökt honom på ort och ställe; de anslöt sig till friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz på Hôtel de Louvre; sällskapet fick rum på Hotel de Pavillon de Rohan, i Louvre-kvarteret med utsikt mot Place de Théâtre Français.
Paris d. 14 December 1874 14 december 1874
Följande vecka hålls vinterfesten för Jean-Léon Gérôme på Hôtel du Louvre (ett av de bästa i Paris); Edelfelt har bestämt sig för att delta även om det kostar 10 francs.
Paris d. 18 December 1874. 18 december 1874
Föregående dag hölls den stora middagen för Jean-Léon Gérôme på Hôtel du Louvre; Edelfelt har aldrig varit med om en så fin diner [middag], den var splendid [utmärkt]; han satt med Julian Alden Weir och Alfred Henri Berthoud.
Paris d. 15 Dec. 1876 – 15 december 1876
Nästa lördag är den sedvanliga banketten för Jean-Léon Gérôme; aftonen före julafton kommer Edelfelt således att tillsammans med gamla och nya elever äta och dricka på Hôtel du Louvre eller hos Wepler; Maxime Faivre och Pierre Petit-Gerard vill att Edelfelt tecknar Gérômes matsedel eller dyl; Edelfelt har inga idéer och tackar troligen nej; det duger i detta fall inte att komma med slarviga teckningar som för "Pierrot" i Helsingfors.
Paris d 24 på aftonen – (1877) 24 januari 1877
Edelfelt överraskades av ett brev från Stanza Gullberg, née [född] Ullner, som anlänt med sin man till Paris; de bodde på Hôtel du Louvre och herrskapet Gullberg bad Edelfelt äta middag med dem vid Table d'hôte [värdens bord]; efter middagen satt de länge och talade och gick sedan till Café Regence; Stanza är sig lik, underlig och "gauche" [vänster]; Gustaf Teodor Gullberg är en beskedlig herre, ytterst språksam och skämtsam; han frågade om Edelfelt var, som alla ungherrar i Helsingfors, en gammal beundrare till hans fru; Edelfelt undvek att svara, men Gullberg försäkrade att han inte blev ledsen; i Finland hade Gullberg inte hört annat än att han som svensk kommer och far i väg med den trevligaste flickan i staden; de avtalade inte om att träffas på nytt, men Edelfelt tror att han stöter på herrskapet under de 14 dagar de fortfarande är i staden.
Paris, torsdag d. 8 Febr. 1877. 8 februari 1877
Edelfelt har fått brev från August Eklöf i London; Eklöf hade stämt möte med Edelfelt samma kväll vid hôtel du Louvre kl. halv 7, men tåget kommer först kl. 11; Edelfelt hoppas i morgon kunna hälsa på herrskapet och få de 2 exemplaren av Julqvällen.
Paris d. 15 Februari 1871 15 februari 1877
Eklöfs har anlänt; Edelfelt och Gunnar Berndtson är bjudna på middag på Hôtel du Louvre; Alexandra Edelfelt känner August Eklöf och vet hur trevlig han är; Edelfelt har följande dag lovat att följa med paret i bodar och agera tolk åt dem.
Paris måndag d 9 April 1877 9 april 1877
I tamburen träffade Edelfelt på Pauline Ahlberg i full baltoalett och Monsieur Péraz i frack; Péraz kom från ett bröllop och Pauline var bjuden på schweiziska understödsföreningens bal på Grand Hôtel; de andra damerna tycktes dra på munnen åt att hon varit koafferad [friserad] och klädd sedan kl. 4 på eftermiddagen.
Paris d. 4 maj 1878 4 maj 1878
Edelfelt sökte upp Pietro Krohn då alla nyfikna började gå omkring på utställningen; det var omöjligt att få en stol på restaurang; klockan 6 skulle Krohn gå och vila innan balen hos Patrice de Mac Mahon, de andra skulle på middag; av Paris 14 000 fiacrar [droskor] fanns inte ens en att få; då de såg en tom droska ropade Gunnar Berndtson av alla krafter; kusken svarade att han inte åkte till någon annan del av staden än Batignolles; de steg av vid Grand Hôtel där Waldemar von Frenckell fanns.
d. 24 april 83 24 april 1883
Hanna Born är kommen, har underrättat mig sin ankomst och jag har varit på Hôtel Du Louvre och sökt henne, men ej träffat henne hemma.
d. 27 april 83 27 april 1883
Jag har nyligen fått adress på ett "family Hôtel” nära Triumfbågen, som skall vara utmärkt bra, och vill jag derföre med det snaraste gå dit för att se på logementet och höra om vilkoren. Hanna bor med Bolinders på Hôtel du Louvre, men ett sådant stort hôtell är ju alltför stökigt och bråkigt, och så är det ju bäst att ni bor i närheten af mina trakter.
1sta maj. 1 maj 1900
Bertha och Ellan äta frukost på hôtel du Louvre der Ellan ännu bor – en sådan joro, en sådan joro! Hvad det skall bli herrligt att pusta litet i morgon!
9 maj 1900 9 maj 1900
Ellan bor allt på hôtel du Louvre ännu, då hon måste försöka klädningar två och tre gånger om dagen alldeles derinvid. Jag är rädd att hon ej får användning för dem alla här, ty under det att jag 1889, utan någon som helst officiel befattning hade inbjudningar till höger och venster, har Jag nu ej haft en enda inbjudning genom ryska kommissariatet – sådana äro de – utan någongång, såsom i går vid spanska paviljongens invigning, gått under det fantastiska namnet Gesellius Lindgren & Madame, genom Runebergs godhet.
Det som nu alltmera börjar plåga mig här i Paris är "la difficulté de la vie matérielle" Omöjligt träffa någon utan att telegrafera en dag förut, distanser, allt gör att man förlorar hela sin tid till strunt. Och hvad det vore herrligt att ha våra telefoner! Att familjen E. bor på tre ställen – av. de Villiers, rue Jouffroy 68 och hôtel du Louvre bidrar ej heller till att förringa de praktiska svårigheterna i det dagliga lifvet. Jag sitter derför mest i fiaker eller spårvagn om dagarna.