Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Karthago

Brev skrivna i Karthago i kronologisk ordning

Brev som nämner Karthago i kronologisk ordning

Paris d. 11 Augusti 74. 11 augusti 1874
Edelfelts flicka (Calle Holms tavla) blir mer och mer färdig; huvudet och händerna orsakar ännu bekymmer; Adolf von Becker menar att tavlan ännu saknar ljus och effekt; det är svårt att måla egna tavlorna, man får oftast nöja sig med oerfarna modeller; Alexandra Edelfelt skall inte vänta sig något mästerverk; han är rädd för den finska kritiken, som inte inser att han är en nybörjare; han hör B.O.Schauman, Fredrik Cygnaeus, Fredrik Berndtson, Emil Nervander och Karl Viktor Bremer fälla sina kommentarer om att de väntade sig något mera storartat som Marius på Carthagos ruiner eller någon stor Mogul.
Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
I går kommo vi till Marseille i ett åskdigert, förfärligt tryckande väder. När jag tittade ut ur hotelfönstret, och såg den grågula staden med den grågula N. D. dela Garde och den likafärgade Chateau d'if afteckna sig mot en blygrå himmel och ett blygrått haf så stod det hela för mig som en underbar vision af Karthago eller någon annan urgammal sagostad. Mamma mins de der väldiga vallarna man passerar innan man kommer till la Joliette, de ge alltid något cyklopiskt urgammalt jättelikt åt Marseille likasom denna frånvaro af grönska gör det allvarlig