Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kairo

Brev skrivna i Kairo i kronologisk ordning

Brev som nämner Kairo i kronologisk ordning

Paris, söndagen d. 21 Februari 1875 21 februari 1875
Den ungerske konstnären Mihály Munkascys "fruntimmersporträtt" är långt ifrån vad man kunde vänta sig av en så talangfull målare; Jean-Léon Gérôme har en medelmåttig tavla som föreställer två hästar framför en port i Cairo.
Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Efter frukosten gick Edelfelt och Ferdinand Gueldry till Montmartre för att hälsa på Max Faivre, som arbetar i Jean-Léon Gérômes privatateljé så länge denne är i Konstantinopel; Max håller på med ett porträtt av Gustave Bourguin som blir mycket bra; Edelfelt och Gueldry gick igenom Gérômes studier och såg fyra kasserade versioner av "Bonaparte i Cairo".
Paris, söndag 82 27 november 1882
Från Berndtson hade jag bref. Han tyckes ha det bra i Caïro, och skall måla finance-ministern Borelli-beys porträtt. Bourgain är der och en par andra fransmän, gamla bekanta. Om Endast Bsons lynne vore litet kryare. Han är afgjordt hypokondriker, tycks det. Varmt ha de, utmärkt vackert och intressant säger han det är.