Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Dieppe

Brev skrivna i Dieppe i kronologisk ordning

Brev som nämner Dieppe i kronologisk ordning

Paris d. 12 Maj 1875 12 maj 1875
Senaste söndag var Edelfelt hos Austins; han har sällan sett något så behagligt som Miss Sally (Sarah) Austin i sin moderna gulgrå sidenklänning med svarta sammetspuffar på ärmarna; hennes kusin John Singer Sargent hade skämtsamt sagt att hon såg ut som de vackra guldfasanerna i Jardin d'Acclimatation; Edelfelt talade turvis hela kvällen med Sarah och Mary Austin; det är hårt att Sarah Austin reser bort i början av juni till baden vid Dieppe och sedan tilbringar vintern i Florens; han får kanske aldrig se henne mer.
Paris, onsdag d. 18 Augusti 1875. 18 augusti 1875
Utan att Jules Bastien-Lepage kände till dikten ansåg han att Pistol inte hade tillräckligt respekt, han skulle göra honom stående; det vore fult att ha dem båda stående, så Edelfelt låter Majoren förbli sittande med förklaringen att han i minnen tas tillbaka i tiden med hänvisning till raden "men i och med detsamma i Finland stod för hans blick"; Adolf von Becker, som återvänt från les bains de mer [havsbad] nära Dieppe, tyckte att Edelfelts teckningar skulle göra epok i Norden; doktor Herman Frithiof Antell yttrade sig också fördelaktigt om dem.
Paris d. 8 Sept. 1875. 8 september 1875
Edelfelt fick överraskningsbesök av Léon Chevreuil som kom från Tréport, nära Dieppe, och på väg till Poitiers; Chevreuil kinesade [sov över] hos Edelfelt; Julian Alden Weir är sedan en vecka i Cernay la Ville.
Paris d. 14 Sept. 14 september 1875
Edelfelt var på middag hos Madame Jacquinot, som själv hade fått lov att resa till Dieppe; Mademoiselle Marguerite, som kommit hem från Genève, fungerade som värdinna.
Paris d 24 Jan 78. 24 januari 1878
Edelfelt kan glädja Alexandra Edelfelt med att alla säger att han ser rask ut; hans "gödningssystem" består av att han äter regelbundet, dricker ett lite dyrare vin, äter ägg varje frukost och blodiga biffstekar då och då, samt lägger sig i tid; Doktor Norström har rekommenderat en havsbadskur i Dieppe eller Trouville nästa sommar; då Edelfelt beklagade sig för Walter Runeberg om att han aldrig fick en tillräckligt fet Carl IX sade Walter att Edelfelt snart själv kunde stå modell, så fet och frodig hade han blivit; denna vecka känner sig Edelfelt inte alls "en train" [på gång], men hoppas kunna ta i med dubbla krafter efter att Jean-Léon Gérôme sett tavlan följande vecka.
Café de la Régence d. 7 Juni 1881. 7 juni 1881
Berndtson funderar på att stanna här i Frankrike under sommaren, men får, hvar gång jag talar om Finland, ett litet anfall af hemlängtan. Det är derföre möjligt att han en vacker dag ger goddag i Dieppe och Trouville och kommer tillbaka till fädernelandets bygder.
d. 20 Juni 81. 20 juni 1881
B. och jag reste för att trösta oss på 2 dagar till Dieppe, der jag för första gången såg ett stort sjöbad. Visserligen var säsongen ännu ej i sitt flor, men jag tog mig dock några bad, och såg badande skaror.
Paris fredag 25 Juni 1891 25 juni 1891
I morgon hade jag tänkt fara på den der utfärden till Hâvre, inbjuden jemte 30 andra af ministern för de allm arbetena. – litet tröttsamt program. Afresa kl. 7 från Paris genast efter ankomsten till havre, kl 12, afresa på en Amerika ångare (som går på sin ordinarie tur till New-York) – entimmes väg ute på hafvet väntar oss en lotsångare som för oss tillbaka till Hâvre – middag och nattlogis på en ny stor ångare Gascogne, följande dag resa med ett kronans fartyg till Dieppe och så återresa till Paris. – Det beror nu på doktorns utslag om pojken om jag far. Han är kirrig och har diarrhée men ej häftig – springer och leker ute alla dagar som förr
Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Efter ett ömt farväl foro vi uppåt kusten till Dieppe stannade utanför alla badorter sågo likörfabriken (oläsligt) i oläsligt och beundrade naturen – frukost uppe på däck – jag fick ta Mme Yves Guyot till bords var det ej stor heder för mig. – Så Dieppe der vi sågo på de badande och der sousprefeten och alla notabiliteter voro och uppvaktade ministern – så middag och så afresa kl. 7 – kl 11 Paris – bra trötta det måste jag säga.
Paris torsdag 7 mars 95 7 mars 1895
Presidenten Faure hade varit der i går (innan jag kom) – mycket aimabel som alltid, ståtlig och elegant – Men hans dotter, som följde honom lär ha varit svår! – de himlade sig alla öfver hennes toilett, himmelsblå och illa gjord påpackad och dyr. Faure hade skämtat med Thaulow och de försökte öfverglänsa hvarandra i maritima kunskaper (sjösignaler m.m.) Thaulow har nämligen målat några alldeles charmanta mariner. Han bor i Dieppe, har hyrt ett hus der för 3 år, och bjuder alla att komma och helsa på.
Paris lördag 24 april 1897. 24 april 1897
Thaulows bjuda mig ifrigt till Dieppe om en vecka. De bo der sedan flere år. Upphör blåsten så far jag. De hota mig med alltför mycket velocipedridt bara – och jag har ingen lust att bryta halsen af mig i de normandiska backarne.