Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Luxemburg

Brev skrivna i Luxemburg i kronologisk ordning

Brev som nämner Luxemburg i kronologisk ordning

Paris d. 24 Aug. 75. 24 augusti 1875
Det skulle bli en för lång och tråkig avkrok att resa till Jules Bastien-Lepage i departement de la Meuse, nära gränsen till Luxenburg.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Mme Munkacsy är verkligen "la fine fleur du parvenu" något obeskrifligt simpelt och bråkigt. Hennes man, som visserligen varit arbetare, men som har takt och esprit, skäms som en hund för henne. Mme M. är från Luxemburg, har först varit några säga aktris, andra tvätterska – blef sedan gift med en stormrik baron de la Marche, som dog, hvarefter hon äktade Munkacsy. skrytsam, bråkig, snobbig, skulle hon aldrig ha blifvit emottagen om hon ej vore Munkacsys hustru. Det var roligt att se huru den vackra och fina Mme Adelsvärd dref med henne, narrade henne att tala om sitt tjenstefolk, om sina enorma utgifter o.d.