Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel de l'Europe

Brev skrivna i Hôtel de l'Europe i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel de l'Europe i kronologisk ordning

St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2 mars 1876
*Edelfelt ska i morgon gå till hôtel de l'Europe om han hinner.
Petersburg. tisdag. 17 mars 1896 17 mars 1896
I morgse fick jag bud efter mig till polisen att mitt pass ej var bra – det samma passet som gällt en månad på hôtel de l'Europe och der blifvit viseradt. Lyckligtvis var Kuznetsoff hemma – kallade karlen durak och sade att jag målade kejsarns porträtt – hvarefter hejduken aflägsnade sig.