Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel Costanzi

Brev skrivna i Hôtel Costanzi i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel Costanzi i kronologisk ordning

Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31 maj 1876
Fru och fröken Wiesener flyttar till Hôtel Costanzi och kommer med doktor Holm att lämna Rom samtidigt som Edelfelt; Doktor Wiesener har legat i tyfus i Köpenhamn och hoppas att ha tillfrisknat tillräckligt för att komma sin fru till mötes i Schweitz.