Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kongelige Teater

Brev skrivna i Kongelige Teater i kronologisk ordning

Brev som nämner Kongelige Teater i kronologisk ordning

Medicinskt och enkelt 9 juni 1876
Edvard Petersen hade också med sig medicin; Edelfelt lider av hemorrojder, som Erhardt och Holm förklarat vara en följd av sjukdomen; fru Lina Runeberg föder honom med utvalda legumer [grönsaker] som hon hört sin far säga vara bra mot hemorrojder; Edelfelt tror det är hettan och siroccon i Rom som är orsaken till att de på nytt plågar honom; fru Wiesener lär ha haft samma öde; han skall rådfråga Jakob Estlander när han kommer hem; Vilhelm Bissen och Pietro Krohn har lidit av samma åkomma; Krohn blev ordinerad att dansa eller rida och hoppade därför under lång tid på bestämd timme med en korist-dansös vid balettrepetitionerna i foyern i Köpenhamns theater.
Paris skärtorsdag – 78. 18 april 1878
Pietro Krohn och Edelfelt bjöds på middag av arkitekten, professorn Vilhelm Dallerup, som byggt nya Operan i Köpenhamn; närvarande var också konsthistorikern och skriftställaren Julius Lange, som såg annorlunda ut än vad Edelfelt tänkt sig; han hade föreställt sig Lange glasögonprydd och à la Dietrichson, men i stället möttes han av en stor tjock figur som mera liknade en ölbryggare eller skeppare än en docent i estetik.
Köpenhamn d 4 Juli 1879 4 juli 1879
Pietro Krohn har ordnat ledigt och kan ägna sig helt åt sina gäster; han har förtjänat pengar i vinter och kommer att stanna i Köpenhamn; han är allt i allo på Kungliga teatern, med i kommittéer för utställningar, artistiska företag; Edelfelt tror att han kommer att sluta som oumbärlig person och statsråd.