Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Göteborgs museum

Brev skrivna i Göteborgs museum i kronologisk ordning

Brev som nämner Göteborgs museum i kronologisk ordning

allt ännu Göteborg d. 7 nov. 1876. 7 november 1876
Föregående morgon gick Edelfelt med Berndt Lindholm till ångbåtskontoret, men han fick lov att återkomma upprepade gånger under dagen; Lindholm förde honom omkring i staden som ser prydlig men tråkig ut; museet går inte upp mot Konstföreningens galleri i Helsingfors; han presenterades för intendenten, kammareherre Magnus Lagerberg, som varit i Rom och hört talas om Edelfelts och Victor Hovings öden; hans fru Tekla hade kommit hem med tyfus från Italien, men var nu bra igen.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Det lär vara fråga om att inköpa mitt provence till Göteborgs museum, men frågan är ännu ej afgjord.