Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Catanis kafé

Brev skrivna i Catanis kafé i kronologisk ordning

Brev som nämner Catanis kafé i kronologisk ordning

torsdag d. febr. 77. 1 mars 1877
Nästa vecka börjar Edelfelt på nytt på École des Beaux Arts, och då slipper han höra diskussioner om Konstflitföreningen och Konstföreningen, Catani och Opris.
Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Jag skulle ej bättre begära än att komma hem till jul – men då måste jag komma hit igen – huru skall jag göra! – det var der ingen der visste! Otänkligt att få Moltke och fr. Ackté färdiga på tre veckor och inte ens det om man får räkna resedagar. Skall jag komma hem på ett ryck och incognito, så att jag ej genast behöfver gå på möten på Catani eller på Socis eller arrangera tablåer eller i allmänhet fylla mina små slafsysslor derhemma?
Paris 1 febr. 1901 1 februari 1901
Jag skulle genast nu börja med dekoreringssprånget, om jag icke i morgse fått ett af dessa skyndsamma patriotiska uppdrag som tar hela ens dag. Derhemma der man alltid i telefon kan stämma möte på Socis och Catani, veta de ej hvad det är att få "in en artikel" i något af de största bladen d. 2dra, sist den 3dje febr. d.v.s. i morgon eller öfvermorgon. Jag får åka och springa hela eftermiddagen och Gud vet om jag lyckas. Det gäller militärlagen. Nog kunde de ha skickat mig detta 2, 3 dagar förut. Kommer artikeln in senare än söndag så är det för sent. – Måtte dessa franska artiklar ha något inflytande på ryssarne – Jag tror och hoppas det ehuru jag vet huru föga tillgängliga de äro för skäl och bevis. Att resonnera – det kan vara bra för tyskar och protestanter och tschuder, mera för rättrogna ryssar gäller det ju bara att lyda. Dessutom hvad bry de sig om det ruttna Europa? Alla deras blickar äro riktade mot öster.