Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hotell Rydberg

Brev skrivna i Hotell Rydberg i kronologisk ordning

Brev som nämner Hotell Rydberg i kronologisk ordning

Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15 oktober 1877
På Rydbergs hotell träffade Edelfelt Julius Lindström och Adam Hårdh af Segerstad från Helsingfors; de gick på Dramatiska theatern och såg Kung Renés dotter, den vita halsduken och kvarnen i Marly; i den första pjäsen var spelet likt det som bestås i Helsingfors; Törnqvist har gått mycket framåt och var riktigt bra i den vita halsduken; i den sista pjäsen spelade Lagerqvist förträffligt.
Stockholm d. 25 oktober 79 25 oktober 1879
Edelfelt har tagit in på Rydberg; han ska söka ett privat logi.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
En dag i veckan hade jag bjudit mina slägtingar d.v.s. E. Öhman med fru och svärmor samt Gumman Hermanine på middag på Rydberg – med Champagne, S'il vous plait, Mamma kan tänka sig hur salig gumman Hermanine var. Hon har det rätt bra, ty hon har en massa goda vänner, dit hon går alltjemnt, spelar kort och pratar. Kortspelet lär ha sammanfört henne med Matematices professorn Phragmén vid högskolan. Phragmen sade mig att allt hvad hon säger honom utom spelet, rör mig. – Sjökadetten Erik lär ha vuxit och skall bli officer nästan höst.
Ja, en massa saker får jag berätta när jag kommer hem – naturligtvis har nu rätt mycket glömts i brefven. Många lustiga episoder som t.ex. då den mycket "på drick" stadde poeten Daniel Fallström (kallade Fullström) presenterad för mig i Rydbergs matsal, och yttrade sin öfverraskning och entusiasm genom att falla på knä och kyssa min hand, till kyparenas outsägliga Gaudium – Lyckligtvis voro der mycket få gäster då. Han är med alla sina svagheter "et hjertemenneske" och det var något som var ganska rörande i denna explosion af entusiasm.