Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Finska teatern

Brev skrivna i Finska teatern i kronologisk ordning

Brev som nämner Finska teatern i kronologisk ordning

Allhelgonadag 77 1 november 1877
Otto Wallenius tänker inte tillräckligt; därtill har han umgåtts bara med "fruntimmer" hela sitt liv, vilket gjort honom kvinnlig i "åthävor och ord"; de fennomanska lunsorna [klumpiga kvinnor] har ansett honom vara en skönhet på Suomalainen teatteri i Helsingfors; Wallenius är med andra ord inte karl ännu, och har hittills tyckt att måleriet varit lika trevligt som att spela danser, klä ut sig till fruntimmer, brodera eller sy på symaskin, eller sjunga med fruntimmersröst långa arior i falsett.
Paris d. 19 november 77 19 november 1877
Otto Wallenius är den mest omtänksamma, praktiska och den vanaste att sköta sjuka; hans egendomligt kvinnliga väsen plågar Edelfelt; alla är barn av sin utveckling – Wallenius har skönhet i kemi, är förste elegant i Uleåborg, dito bland finska teatersocieteten i Helsingfors, österbottningarnas "begåfvade" gunstling, som blivit beundrad lika mycket för sin eleganta växt som för sin egendomliga talang att sjunga de svåraste arior i falsett; han har ingenting och stöter på svårigheter i sina penningförhandlingar då tiderna är så dåliga.
Petersburg torsdag – nov. 1881 23/nov. 1 november 1881
Buistroff hade bjudit Manzeys och mig på Operan, der Sembrich, (Petersburgs nuvarande primadonna, sjöng la Traviata. Nikolai Ivanitsch klädd i syrtut och hvita handskar, var älskvärdheten sjelf, hans fru som är ett får smålog och jämrade då och då något med en ynkelig stämma, och Sembrich sjöng mycket bra, och spelte isynnerhet förträffligt i sista akten. Ingenstädes, utom på finska theatern har jag sett en så stormande och bullersam samt tacksam publik som här. De vråla af förtjusning, och framropningar följa efter hvarje akt.
Paris, tisdag 12 mars 1895 12 mars 1895
Helsa Bertha och säg att jag tänkte på henne senaste lördag då soiréen för finska theatern var. Jag hoppas hon hade roligt och blef firad.