Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hyde Park

Brev skrivna i Hyde Park i kronologisk ordning

Brev som nämner Hyde Park i kronologisk ordning

Café de la Régence d. 14 april 78. 14 april 1878
Arbetet i expositionspalatset har något hänförande över sig, arbetarna av olika nationer, det rastlösa arbetet natt och dag; de olika folkens tävlan erbjuder ett mera uppbyggligt skådespel än kriget nere i Orienten och slagsmålen mellan ryssvänner och ryssfiender bland Londons pöbel i Hyde park.
Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Han vill hufvudsakligast se taflor der, för resten gå och drifva på gatorna, i Hyde Park och utmed Themsen. Han vill stanna borta 14 dagar, jag kommer kanske igen om 8.
London d. 27 mai 84 27 maj 1884
Nu skola de ha mig ut. Vi gå till London Brigde, sedan kanske och så i National Gallery och sedan i Hyde park.
London 30 maj på aftonen 1884. 30 maj 1884
först tågade vi af till Hyde Park för att se de ridande, kl. 11-12. En massa halfvuxna flickor redo derute, följda af sina betjenter. Högst få redo dock efter men mening rigtigt väl, såväl bland stora som små. Så hörde vi horse guards' musikkorps spela vid officersbarern, och så åto vi frukost.
Måndag 31 maj 97 31 maj 1897
Tidigt i morgse gick jag ut i Hyde Park, som ligger rätt nära intill och blef formligen öfverväldigad öfver ryttarne och ryttarinnornas antal i synnerhet. Det är 20 gånger mera än i Paris, det är säkert. Vädret var vackert solen sken på blomsterbuskarne och på de tusental vackra misserna och vackra hästarna. Barnflickorna klädda allesammans i helt hvitt med en liten svart hatt knuten under hakan drogo på gångarna bredvid de sötaste guldhåriga ungar i korgvagnar. Sedan jag vandrat omkring i parken (kommer Mamma ihog: för dem som vandrar i parken? – Jag kom emellertid ihog denna stilblomma) –