Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Fontenay-aux-Roses

Brev skrivna i Fontenay-aux-Roses i kronologisk ordning

Brev som nämner Fontenay-aux-Roses i kronologisk ordning

Paris den 15, redan den 15 Juli! 15 juli 1878
Edelfelt har varit ute i Sceaux och Fontenay aux Roses och arbetat i en makalöst vacker dal med stora präktiga kastanjträd; Mille (Emil) Cedercreutz och Gunnar Berndtson har varit med honom två gånger; Edelfelt har gjort en studie av Berndtson och modellen (densamma som satt för spanskan); Pietro Krohn vill ändra Berndtsons ställning på tavlan.
Paris lördag 4 maj 1895 4 maj 1895
Tack söta älskade Mamma för allt bråket med Haiko. Hur går det med golfvet i vinden? Blir det otrefligt och dyrt så låt det vara – hufvudsaken är att rummen deruppe existera och äro så utmärkt trefliga. – Jag mins att det var tal om att planera trädgården på Haiko – och att jag tyckte att en halfvild trädgård, der myckenheten af blommor var förnämsta prydnaden, betydde mera än alltid klippta gräslindor. – Målaren Collin här, som är en stor blomstervurm har i Fortenay aux Roses just en halfvild trädgård som lär vara alldeles sagolikt vacker. Det skulle icke heller passa med stranden, huset och det hela att ha något artificielt ordnadt der på lindorna.