Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Köpenhamns universitet

Brev skrivna i Köpenhamns universitet i kronologisk ordning

Brev som nämner Köpenhamns universitet i kronologisk ordning

Paris d. 14 Januari 79. 14 januari 1879
Pietro Krohn väntar Edelfelt till Köpenhamn i sommar; som Alexandra Edelfelt vet är det Köpenhamns universitets jubileum i juni och Krohn är redan utsedd till arrangör; Gud vet om man då får ett klokt ord av honom.
Paris d. 15 juni 1879 15 juni 1879
Det vore roligt om Pietro Krohn följde med Edelfelt, men denne är troligen upptagen med universtietets jubelfest; Krohn har inte svarat på tre brev.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2 augusti 1891
Mme Grancher är ännu ej färdig – som detta porträtt emellertid lofvar att bli ganska bra är jag ej så missnöjd med min förlängda sejour här som jag möjligen varit, om äfven denna duk blifvit dålig först om onsdag tror jag jag får den färdig, får jag då pengar så kan jag på två tre dagar klarera mina affärer och resa af fredag eller lördag, som jag tänker öfver Köpenhamn der jag stannar 2 dagar för att helsa på Krohn och för att se på målningarna i universitetet