Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Boe å

Brev skrivna i Boe å i kronologisk ordning

Brev som nämner Boe å i kronologisk ordning

Paris d. 15 juni 1879 15 juni 1879
Edelfelt ser fram emot att bo vid sjön; småflickorna får nu se att "landet" inte alltid är landbackar, trädesåkrar, Bibersbacken och Boe ån, vilka är föga uppplysande illustrationer till den eviga visan om Finlands skönhet.