Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Grand Hôtel

Brev skrivna i Grand Hôtel i kronologisk ordning

Brev som nämner Grand Hôtel i kronologisk ordning

Fragment 30 oktober 1879
Föregående dag åt Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt på Grand Hôtel, där de träffade Gustaf Leuhusen, Charles Tottie och en tredje ungherre, som bjudit Pauline Ahlberg och fru Ida Uggla på middag.
Tisdag d. 26 Oktober 1880. 26 oktober 1880
Middag intogs på Grand Hôtel sedan fröken Sophie Manzey fått en hatt; Edelfelt satt bredvid henne; då han återkom till hennes märkvärdiga känsla för Mischa Wolkoff sade hon tillrättavisande att hon tycker mycket om denne och att de inte skulle prata mera om detta.