Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hotell Kung Carl

Brev skrivna i Hotell Kung Carl i kronologisk ordning

Brev som nämner Hotell Kung Carl i kronologisk ordning

Stockholm d. 9 november 1879 9 november 1879
Under Edelfelts "kammararrest", fick han besök av Fredrik Vult von Steyern och Ernst Beckman, Ny Illustrerad Tidskrifts blivande redaktör; Edelfelt har tecknat ett och annat för NIT; han var tillåten att gå ut och äta middag med dem på Kung Carl.