Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Casino

Brev skrivna i Casino i kronologisk ordning

Brev som nämner Casino i kronologisk ordning

Kjøbenhavn d 21 november 79 21 november 1879
Edelfelt anlände dagen efter Øhlenschlägerfesten; han såg festspektaklet med Aladdin och Holger Drachmanns förspel på Casino; "gubben" Adam Oehlenschläger är redan gammalmodig.