Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kroksnäs

Brev skrivna i Kroksnäs i kronologisk ordning

Brev som nämner Kroksnäs i kronologisk ordning

Paris d. 8 januari 1880 8 januari 1880
Walter Runeberg har sett Edelfelts tavla och fick samma intryck som då han i Hamburg träffade en sjöman som kom fram och frågade: Känner int' herrn mej, ja' ä Isackas pojkin från Kroksnäs.