Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Frugård

Brev skrivna i Frugård i kronologisk ordning

Brev som nämner Frugård i kronologisk ordning

Paris, måndag d. 12 april 1880. 12 april 1880
Victor Hugo hade hållit ett vackert tal till Adolf Erik Nordenskiöld, vid den middag som hållits för några utvalda som Édouard Lockroy och Auguste Vaquerie; Hugo sade att de som öppnar nya stora rutter för att folken ska närma sig varandra är dem som på det mest nobla sätt tjänar civilisationen; månne Nordenskiöld drömde om detta då han gick och "stulade" [stultade] på Frugård.