Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Douarnenez

Brev skrivna i Douarnenez i kronologisk ordning

Brev som nämner Douarnenez i kronologisk ordning

Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Jules Breton som numera mest sysslar med poesi har tillbragt sommaren med dem i Douarneney, der vänskap uppstått dem emellan isynnerhet genom att B. tog notis om J. L. Runebergs verk.