Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Astrachan

Brev skrivna i Astrachan i kronologisk ordning

Brev som nämner Astrachan i kronologisk ordning

d. 24 Januari 1881 24 januari 1881
I nästa år skall jag försöka få något större och vigtigare till Salongen. Får se om jag, under färden till Moskva i Augusti, der får tag i några ämnen som tränga sig på mig. Jag har så mycket mera tänkt på Ryssland nu, som jag håller på att läsa en intressant bok om en resa från Moskva till Astrakan och Kaukasien – gissa af hvem – jo af min vän Koechlin som med ens uppenbarat sig som författare och skickat mig sitt opus med dedikation. Har han skrifvit detta sjelf, hvilket ju dock är antagligt, så skrifver han bra och ledigt; äfven om stilen här och der blifit omkorfvad af någon vanare hand, så måste man dock förvånas öfver den skicklighet och sakkännedom hvarmed nationalekonomiska frågor o.d. äro inflikade i berättelsen.