Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gibraltar

Brev skrivna i Gibraltar i kronologisk ordning

Brev som nämner Gibraltar i kronologisk ordning

1 april 1881 1 april 1881
Skulle det så falla sig, ha vi ämnat göra en utflykt från Granada via Ronda till Gibraltar och Tanger i Marocco. Att få se en bit rigtigt arabiskt lif vore ej så galet, men hela detta projekt är ännu alldeles sväfvande.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
Jag bor i ett rum med utsigt åt slottet, som ju, trots restaurationen, ser mycket ståtligt ut. Om morgnarne går jag och spatserar i staden och konstaterar då att staden till sitt yttre är rätt intressant (många gamla hus med dörrar och galler från förra århundradet, urgamla lemningar af vallar, rätt intressanta befästningar – jag har sällan sett ett sådant nordens Gibraltar som Wiborg, ehuru de flesta fästningsverken nu lära vara odugliga) – – Ja, hvar var jag nu igen? – jo intressant, stor till arealen och mycket mera rysk än man kan tänka sig.