Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Fonda de los Siete Suelos

Brev skrivna i Fonda de los Siete Suelos i kronologisk ordning

Brev som nämner Fonda de los Siete Suelos i kronologisk ordning

Paris d. 7 april kl 5 e.m. 7 april 1881
Och nu farväl, goda älskade Mamma tusen tack för brefvet, tack för i går, för i dag, för alla dagar. helsa hjertligt småflickorna och alla från Atte Ledsamt blir att skaka ensam i jernväg. Gud var med Eder! Jag skrifver härnäst från Madrid Vill mamma skrifva till Granada så skrif. Fonda de los Siete Suelos Granada. (Espagne). det hôtet der jag kommer att ta in.
Madrid, måndag d. 11 april 1881. 11 april 1881
I morgon afton är jag således i – Alhambra ty Fonda de los Siete Suelos ligger i sjelfva Alhambra – Der träffar jag Messieurs Noël et Boït som telegraferat att de vänta mig der.
Alhambra d. 13 april 1881. 13 april 1881
Kl. 10 på aftonen hörde jag, halfdöd af trötthet, konduktören ropar Granade. Jag spratt till och i ett nu var jag ute från vaggonen, uppe i en ”coche” förespänd med mulåsnor i spann, och sålunda gjorde jag mitt intåg i Granada i det herrligaste månsken en aprilnatt. Jag såg berget med Alhambra och Generalife, Sierra Nevadas snötoppar bildade fonden och den mohriska staden låg rundt omkring mig. Nyfiken och med klappande hjerta stod jag på kuskbocken, slukande med ögonen allt som månens strålar lät mig se. På ett gammalt hus såg jag en bizare målning, och med nyfikenhet tog jag upp pinze nezen O nutid, o praktiska amerikanare, o horror! det var en affisch-reklam för Singers symaskiner. Vi komme snart till en arabisk port – Alhambras port, foro så genom Kalifernas urgamla park – det rikaste och lummigaste man kan se, och snart stodo vi vid foten af Alhambra, vid Torre de los Siete Suelos, der Fonda’n är belägen.
Sevilla d. 25 april 1881 25 april 1881
Hjärtlig tack för Mammas bref, adresseradt till Siete Suelos. Jag fick det i går vid dinern