Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Katedralen i Granada

Brev skrivna i Katedralen i Granada i kronologisk ordning

Brev som nämner Katedralen i Granada i kronologisk ordning

Alhambra d. 13 april 1881. 13 april 1881
Fruntimren äro ej så vackra som i Madrid. En och annan ”Andalouse au teint bruni” sågo vi, isynnerhet i Catedralen, som är storartadt vacker i en egendomligt rik, öfverlastad renaissans. Egendomligt är att alla fruntimmer ligga på knä på golfvet – stolar finnas ej som i andra katolska kyrkor. Under den. hel. veckan äro de alla klädda i svart, och inhöljda i mantillorna göra dessa hundratals knäböjande qvinnor en egen verkan. Hela midtelskeppets golf är mattbelagdt, hvilket ger åt det hela något moskéartadt.